Kontakt

Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp.j.
ul. Kredytowa 4
00-062 WarszawaDrukarnia
tel. 22 827 11 07
fax 22 828 30 09
biuro@dwo.com.pl

Sklep
ul. Kredytowa 4
00-062 Warszawa
tel. 22 827 92 80
sklep@dwo.com.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp.j., ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa

2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych – dane.osobowe@dwo.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Podmiotu, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa zgodnie z art. 28 RODO oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

 

Wykonawcą usług prorozwojowych w projekcie jest Sekwencja Sp. z o.o.

http://sekwencja.eu/